Contact
Home
Scroll
Geen artikelen gevonden

Project in de kijker: Vandewiele Experience Center

De firma Snoeck – gespecialiseerd in het ontwerp, de productie en de plaatsing van staalconstructies – is enorm trots om Vandewiele NV reeds meer dan 20 jaar lang te mogen ondersteunen bij de bouw van nieuwe staalconstructies of bij complexe aanpassingswerken op de gehele site.

Vandewiele NV is een wereldspeler qua ontwikkeling en productie van hoogtechnologische machines voor de textielsector, met een sterke nadruk op de tapijtindustrie. Het West-Vlaams bedrijf – met hoofdzetel in Marke nabij Kortrijk – zet zelf de toekomstgerichte krijtlijnen uit voor de textielindustrie door volop in te zetten op onderzoek, innovatie en digitalisering. Door op creatieve wijze de afzonderlijke deelgebieden van mechanica, elektronica en informatietechnologie samen te brengen in het vakgebied mechatronica, ontstaan voor Vandewiele oneindige mogelijkheden om het pionierswerk in de sector verder vorm te geven. Naast de focus op de textielindustrie, houdt Vandewiele ook de vinger aan de pols in heel wat andere sectoren waar mechatronica kan toegepast worden, zoals bv. in de automobielindustrie. Wereldwijd stelt Vandewiele meer dan 3000 mensen tewerk, waarvan een 700-tal in België.

Om de leidersrol van Vandewiele verder gestalte te geven, besloot CEO Charles Beauduin in 2018 om over te gaan tot de oprichting van het Vandewiele Experience Center te Marke: een belevingscentrum om klanten van over de hele wereld in stijl te ontvangen en hen effectief kennis te laten maken met de doorgedreven mogelijkheden van wat men in Vlaanderen Industrie 4.0 noemt.

Architectenbureau Sileghem & Partners uit Zwevegem slaagde er in een gebouw te ontwerpen bestaande uit 3 afzonderlijke deelgebouwen die toch naadloos in elkaar overlopen. Het grootste deel van de nieuwe site omvat een showroom van bijna 7000 m² waar diverse state of the art machines van Vandewiele opgesteld staan en ook effectief in werking kunnen treden om het resultaat meteen aan de klant te tonen. De 85 m lange hal werd opgesplitst in 2 imposante vakwerkoverspanningen van elk 40m, in het midden gescheiden door kolommen met een geïntegreerde passerelle op 6m hoogte, die toelaat het open karakter van de showroom te bewonderen. Opmerkelijke eyecatcher is het gebruik van grastapijt – geproduceerd door Vandewiele zelf – over de gehele lengte van deze passerelle. Het tweede deelgebouw omvat het bezoekerscentrum en bevindt zich in het verlengde van de showroom. Hier kunnen klanten kennis maken met de diverse mogelijkheden en eindproducten van de textielmachines.

Tot slot werden in de voorzijde van het gebouw de nodige landschapskantoren en vergaderruimtes voorzien, teneinde klant en personeel in een aangenaam kader samen te brengen. Opvallend hierbij zijn enerzijds het uitkragend effect van de bureauafdeling en anderzijds de skybox die voorzien werd op het dak van de site, die toelaat te netwerken met klanten en ondertussen te genieten van het magnifieke uitzicht over de streek. 

De firma Snoeck – gespecialiseerd in het ontwerp, de productie en de plaatsing van staalconstructies – is enorm trots om Vandewiele NV reeds meer dan 20 jaar lang te mogen ondersteunen bij de bouw van nieuwe staalconstructies of bij complexe aanpassingswerken op de gehele site.

De uitdagingen voor dit project waren veelvuldig en niet te onderschatten. Naast een korte doorlooptijd (10 maanden tot oplevering) die uiteraard gepaard ging met een strikte planning en fasering, waren er immers ook de nodige technische obstakels te overwinnen. Zo dienden bijvoorbeeld de 40 m lange vakwerkspanten voor één deel van de showroom gemonteerd te worden, rekening houdend met de aanwezigheid van bestaande vaste machines die niet verplaatst mochten worden.

Naast het plaatsen van de staalconstructie stond Snoeck ook in voor de uitwerking, plaatsing en coördinatie van prefab geïsoleerde betonpanelen, sandwich- en rotswolpanelen, prefab betontrappen, brandwerend schilderwerk en brandwerende sectionaalpoorten en deuren, lichtstraten en koepels, steeldeck, isolatie en dakdichting, plaatsing van welfsels en diverse afwerking. Ook de terugkoppeling met andere partijen via BIM technologie werd door Snoeck mede mogelijk gemaakt.

De realisatie van dit alles op een dergelijk korte tijdsspanne was enkel haalbaar omwille van het zoveel mogelijk uitvoeren van alle stappen in het bouwproces in eigen beheer. Dit principe van verticale integratie wordt als filosofie toegepast in alle bedrijven van de Willy Naessens Group, waartoe ook de firma Snoeck behoort.

De apotheose van al dit harde werk vond plaats in oktober 2019 gedurende de Vandewiele Experience Days: één week lang werden klanten uit alle continenten van de wereld uitgenodigd om het gloednieuwe Experience Center te ontdekken. De reacties waren uiterst lovend en bevestigen de richting die met het nieuwe complex werd ingeslagen.

Lees hier het Willy Naessens Magazine #3

Ontvang onze nieuwsbrief

Hou je vinger aan de pols van de Willy Naessens Group. Op een dag lees je iets dat jou vooruit kan helpen.